Een goed gerecht begint bij goed gereedschap

- Begin met de grove laag voor botte messen en werk af met de fijne laag.

- Leg de wetsteen op propere vochtige handdoek.

- Reinig en bevochtig het mes en de wedsteen.

- Leg het mes haaks op de wedsteen. Kantel het licht zodat het snijvlak de wedsteen raakt.

 

 

Tip: indien je regelmatig je messen onderhoud met de fijne laag van de wedsteen vermijd je te botte messen.

- Beweeg met een lichte en gelijkmatige druk heen en weer over de langste zijde van de wedsteen.

- Tel het aantal bewegingen en doe hetzelfde aantal aan de andere kant van het snijvlak.

- Van zodra je merkt dat de weerstand van het mes weg neemt, draai je de steen om en werk je af met de fijne kant.

lekkere
momenten

via foto's, en
seizoensrecepten